سیاست حفظ حریم خصوصی برای برنامه

چرا ما این سیاست را تهیه کردیم؟

در ARshow ما درک می کنیم که حریم خصوصی مهم است و متعهد به اطمینان از اینکه اطلاعات شخصی پردازش شده مطابق با قوانین حفاظت از داده ها و حریم خصوصی قابل اجرا است. ما این سیاست حفظ حریم خصوصی را که در حال حاضر در حال خواندن است («سیاست») قرار داده ایم تا به شما در درک اطلاعاتی که از طرف کاربران برنامه ARshow و وب سایت ARshow (arshow.ir) جمع آوری می کنیم و نحوه استفاده و به اشتراک گذاری این اطلاعات را بدانیم. این سیاست بخشی از شرایط خدمات ما برای خدمات ARshow است. لطفا آن را به دقت بخوانید. با استفاده از خدمات ARshow شما موافقت می کنید که از این سیاست در رابطه با اطلاعات جمع آوری شده در مورد شما از طریق خدمات ARshow محفوظ بمانید و شما موافقت خود را برای استفاده و افشای این اطلاعات به عنوان در سیاست شرح داده اید.

چه این سیاست را پوشش می دهد؟

در غیر این صورت به شما در غیر این صورت، این سیاست به عنوان بین ARshow و هر شخص طبیعی که از برنامه ARshow یا وب سایت ARshowاستفاده می کند، اعمال می شود. این سیاست به استفاده ما از اطلاعات جمع آوری شده توسط ما در ارتباط با استفاده شما از برنامهARshow یا وب سایت ARshow کمک می کند.

 

لطفا توجه داشته باشید که برخی از نسخه های برنامه ARshowما یا برنامه های شخص ثالث ارائه شده برای استفاده با یک محصول یا تجربه ARshow POWERED خاص ممکن است یک سیاست حفظ حریم خصوصی متفاوت داشته باشد که برای آن برنامه منحصر به فرد است. این سیاست حفظ حریم خصوصی به طور معمول در داخل برنامه قرار دارد. برای برنامههایی که دارای سیاست حفظ حریم خصوصی در برنامه هستند، مقررات آن سیاست به جای این خطمشی رازداری اعمال میشود.

 

این سیاست چیست؟

به همان اندازه، این سیاست به هیچ یک از وب سایت ها یا خدمات اشخاص ثالثی که از خدمات ARshow دسترسی پیدا می کند از قبیل لینک هایی که ممکن است به سایت های رسانه های اجتماعی ارائه دهند، گسترش نمی یابد.

چه معنی می دهد؟

در این سیاست، کلمات خاصی با حرف درشت دارای معنای خاصی هستند  . این موارد زیر ذکر شده اس

 

“اطلاعات ناشناس” به معنای اطلاعاتی است که شناسایی نمیشود و به طور منطقی نمیتواند برای شناسایی فرد خاص استفاده شود. هنگامی که اطلاعات ناشناس با داده های شخصی مرتبط است، این اطلاعات ناشناس توسط ARshow به عنوان داده های شخصی مورد استفاده قرار می گیرد.

“محتوا” به معنای محتوایی است که توسط سرویس ARshow ارائه شده یا از طریق آن قابل دسترسی است. این ممکن است scan، انیمیشن، اسناد، تصاویر، لینک ها، فایل های صوتی، فیلم ها، متن و موارد دیگر باشد.

“اطلاعات” به معنی هر یا تمام اطلاعاتی است که شما یا دستگاه شما از طریق سرویس ARshow، از جمله اطلاعاتی که به طور خودکار توسط ما جمع آوری می شود، ارسال، ارسال یا انتقال به ARshowمی شود.

“آدرس IP” به معنای آدرس پروتکل اینترنت است، شماره ای که به صورت خودکار به دستگاه شما اختصاص داده می شود، زمانی که از اینترنت استفاده می کنید و ممکن است از جلسه تا جلسه متفاوت باشد.

“داده های شخصی” به معنای هر گونه اطلاعاتی است که می تواند برای شناسایی افراد مورد استفاده شما، مثلا نام شما، ایمیل، آدرس خانه، آدرس IP و ممکن است شامل اطلاعات دیگر مانند شماره شناسایی و داده های موقعیت مکانی باشد.

“محتویات شخص ثالث” به معنای محتوایی است که متعلق به شخص دیگری به غیر ARshow است و شامل محتویاتی است که به وسیله یک نام تجاری یا حق رای دادن به مجوز برای ما مجاز است؛ و محتوا که در سایت ما توسط کاربران ARshow ما منتشر شده است.

“شما”، “شما” به معنی شما، شخص طبیعی در وب سایت ARshow، با استفاده از برنامه ARshow یا استفاده از سایر خدمات است.ARshow

به معنای یک تجربه محتوا، مجازی، مجازی یا مخلوط واقعیت استscan

“برنامه ARshow” به معنی برنامه سرگرمی تعاملی واقعیت افزوده ما برای گوشی های هوشمند و قرص تحت ARshow است که از جمله تمام نسخه های آن برنامه منتشر شده توسط ما است که ممکن است برای زمان بارگیری در فروشگاه App یا فروشگاه Google Play در دسترس باشد.

.علاوه بر شرایط تعریف شده فوق، هنگام استفاده از کلمات “شامل” یا “شامل” ما خودمان را به هیچ وجه محدود نمی کنیم و معنی “شامل یا بدون محدودیت” است

حقوق شما

به عنوان یک موضوع داده، حقوق زیر تحت قوانین محافظت از داده های اتحادیه اروپا (از جمله مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اروپا (GDPR)) که این سیاست و استفاده ما از اطلاعات شخصی برای حمایت از آنها طراحی شده است:

 

حق دریافت اطلاعات مربوط به جمع آوری و استفاده از داده های شخصی؛

 

حق دسترسی به اطلاعات شخصی که در مورد شما نگه داریم (نگاه کنید به “نحوه دسترسی به داده های شخصی شما”)؛

 

حق اصلاح شدن اگر هر اطلاعات شخصی که ما در مورد آن نگه دارید نادرست یا ناقص است (لطفا با استفاده از جزئیات در «نحوه در ارتباط» با ما تماس بگیرید)؛

 

حق فراموش شدن – یعنی حق درخواست از ما برای حذف هرگونه اطلاعات شخصی که در مورد شما نگه داریم؛

 

حق محدود کردن (جلوگیری از) پردازش داده های شخصی شما؛

 

حق دسترسی به داده (گرفتن یک کپی از اطلاعات شخصی شما برای استفاده مجدد از سرویس یا سازمان دیگری)؛

 

حق اعتراض به ما با استفاده از اطلاعات شخصی شما برای اهداف خاص؛ و

 

حقوق با توجه به تصمیم گیری خودکار و پروفایل.

 

هنگام تهیه درخواست، لطفا توجه داشته باشید که ممکن است ما نتوانیم اطلاعاتی را که در بایگانی های ما ذخیره می شود حذف کنیم حذف اطلاعات درخواست شده ممکن است به این معنی است که ما دیگر نمی توانیم تمام یا بخش های خاصی از خدمات را ارائه دهیم.

 

اگر درمورد استفاده از داده های شخصی خود شکایتی دارید، لطفا با استفاده از جزئیات موجود در «نحوه برقراری تماس» با ما تماس بگیرید و ما برای حل این مشکل تلاش خواهیم کرد. اگر ما نتوانیم به شما کمک کنیم، شما نیز حق دارید شکایت خود را با مسئولیت نظارت بریتانیا، دفتر کمیسر اطلاعات، ارائه دهید.

مجموعه و ثبت نام کاربر

بعضی از ویژگی های خدمات ARshow ممکن است به منظور تأیید کشور و سن (*) و / یا ثبت نام قبل از دسترسی به این ویژگی ها (مثلا اشتراک عکس، خبرنامه، قابلیت آپلود کد به شما نیاز داشته باشند. از شما خواسته می شود اطلاعات خاصی درباره خودتان ارائه دهید. این می تواند یک یا چند مورد زیر از داده های شخصی باشد:

 

اسم شما،

 

آدرس ایمیل شما

 

کد پستی شما

 

کشور محل اقامت شما،

 

نام کاربری و رمز عبور.

 

* اطلاعات سن توسط ما ذخیره نمی شود.

 

در زیر لیستی از اطلاعات دیگر که ممکن است از شما جمع آوری کنیم، بسته به نحوه ارتباط با آرشو

 

ایمیل های ارسال شده به ARshowو پیام های ارسال شده از طریق وب ARshow

 

ورودی های رقابت

 

پاسخ به نظرسنجی و درخواست بازخورد

 

محتوای ایجاد شده توسط کاربر

 

اطلاعاتی که توسط سایر شرکتهای ما داده شده است

 

اطلاعات دستگاه و

 

اطلاعات مربوط به استفاده شما از برنامه آرشو

ایمیل و سایر اطلاعات ارسال شده به آرشو

اگر تصمیم به ارسال یا ارسال ایمیل به در مورد خدمات آرشو  ما ممکن است اطلاعات مربوط به شما را از محتویات نامه، ایمیل یا پیام دیگر خود جمع آوری کنیم به عنوان مثال نام شما، آدرس ایمیل شما، و آنچه که دوست دارید یا دوست ندارید درباره آرشو باشد. اگر در رقابت یا ارتقا شرکت کنید یا به یک نظرسنجی یا درخواست بازخورد پاسخ دهید، پس علاوه بر ورود یا پاسخ شما ممکن است نام، ایمیل و / یا سایر اطلاعات تماس خود را نیز جمع آوری کنید.

محتوای ایجاد شده توسط کاربر

بعضی از ویژگی های خدمات آرشو ممکن است به شما اجازه می دهد در یک یا از طریق سرویس آرشو خدمات ایجاد، ارسال، ارسال، نمایش، انتقال و یا به اشتراک گذاری محتویات (مانند عکس ها، فیلم ها، نظرات، پیام ها، و سایر مواد) “) این شامل هر “ویژگی آپلود” است که به کد متصل شده توسط یک شخص ثالث (به عنوان مثال شخص غیر از آرشو) متصل است. شما ممکن است کدها چاپ شده در محصولات شخص ثالث و یا آنها را در خدمات و نشریات شخص ثالث. این کد ها شما را قادر به باز کردن محتوای دیجیتال بر روی دستگاه تلفن همراه خود را با اسکن) کد.

 

هنگام استفاده از برنامه آرشو ما فقط محتوای عمومی کاربر خود را جمع آوری و ذخیره خواهیم کرد، اگر انتخاب کنید GIF متحرک را از یک تجربه به اشتراک بگذارید یا محتوای را به کد آپلود کنید. ما هیچ عکس یا فیلمی را که در یک تجربه تجربه می کنید جمع آوری یا ذخیره نکنید، حتی اگر بخواهید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

 

برخی از محتوای تولید شده توسط کاربر شما ممکن است شامل اطلاعات شخصی شما یا سایر افراد طبیعی باشد، برای مثال صوتی، عکس و یا فیلم های شما یا دوستان شما. بنابراین ما توصیه می کنیم انتخاب کنید که چه اطلاعات شخصی شما در محتویات تولید شده توسط کاربر قرار می گیرد و نه شامل هر یک از انواع زیر اطلاعات شخصی در هر گونه ارسال به هر منطقه قابل دسترسی در خدمات آرشو: شماره تلفن، آدرس های فیزیکی، کامل نام و یا هر گونه اطلاعات دیگر از یک ماهیت حساس. اگر اطلاعات شخصی خود را در مورد افراد یا نشانهای دیگران (مثلا یک عکس از یک دوست) آپلود کنید، ابتدا باید رضایت خود را بدست آورید.

 

لطفا توجه داشته باشید حتی اگر شما اطلاعات شخصی را که به خدمات آرشو ارسال می کنید حذف کنید، ممکن است نسخه ها در صفحات ذخیره شده و آرشیو سرویس آرشو یا در دستگاه کاربر دیگر باقی بمانند

همچنین مهم است که توجه داشته باشید که شما و نه آرشو مسئول هستند و CONTENT CONTENT USER CONTROL خود را کنترل می کنند. در صورتی که محتوای تولید شده توسط کاربر شما حاوی اطلاعات شخصی در مورد دیگران باشد، اگر این تنها یک فعالیت شخصی و یا خانگی نیست، شما ممکن است به عنوان “کنترل کننده داده ها” تحت قوانین حفاظت از اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد که باید با آن موافقت کنید

اطلاعات جمع آوری شده از طرف شخص ثالث

ممکن است ما گاه گاهی خدمات شرکت های دیگر را برای انجام وظایف خاص مربوط به خدمات این ممکن است شامل پردازش پرداخت، امکانات موتور جستجوگر، ذخیره سازی و تحویل محتوا، تبلیغات و بازاریابی و تجزیه و تحلیل باشد استخدام کنیم. این ارائه دهندگان ممکن است اطلاعات شخصی شما مربوط به شما را ارسال کنند. ما همچنین ممکن است اطلاعاتی در مورد شما از منابع عمومی موجود، از قبیل از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی، از جمله از طریق API های عمومی یا مجوز، جمع آوری کنیم. اگر ما چنین اطلاعاتی را از سوی شخص ثالث جمع آوری کنیم، ما تنها از این اطلاعات در مطابقت با این سیاست استفاده خواهیم کرد. به طور مشابه، این شرکتها ممکن است داده های شخصی را به طور مستقیم از شما جمع آوری کنند. در صورت انجام این کار، این شرکت و نه آرشو کنترل کننده اطلاعات در رابطه با هرگونه اطلاعاتی است که برای آنها ارائه می کنید (به عنوان مثال جزئیات کارت اعتباری شما) و باید سیاست حفظ حریم خصوصی آنها را بررسی کنید تا نحوه استفاده از اطلاعات خود را بررسی کنید.

اطلاعات مربوط به دستگاه شما و استفاده شما از برنامه آرشو

سرورهای ما به طور خودکار اطلاعات هنگام استفاده از برنامه را از دستگاه تلفن همراه خود جمع آوری می کند، از جمله موارد زیر:

 

یک شناسه نصب (نگاه کنید به زیر)؛

 

آدرس IP مرتبط با دستگاه (ما یکبار این کار را پردازش می کنیم تا محل کاربری کاربر را به ارمغان بیاورد، اما آدرس IP توسط ما ذخیره نمی شود)؛

 

زمان؛

 

ساخت و مدل دستگاه شما (از جمله نسخه سیستم عامل)؛

 

نسخه برنامه آرشو

 

ما ممکن است از این اطلاعات ناشناس برای تجزیه و تحلیل و بهینه سازی استفاده شما از خدمات ؛ برای توسعه ویژگی ها و قابلیت های جدید؛ یا برای تولید محصولات یا خدمات جدیدی که ما معتقدیم ممکن است برای شما یا سایر کاربران  مفید باشد.

شناسه نصب آرشو

شناسه نصب یک شناسه نصب منحصر به فرد است که توسط برنامه آرشو تولید شده است. شناسه یک عدد تصادفی است که از زمان سیستم بذر می آید و نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد تا شناسایی شود. شناسه در دایرکتوری ذخیره سازی برنامه در دستگاه شما ذخیره می شود و برای شناسایی استفاده شما از برنامه آرشو به روش های زیر استفاده می شود:

 

زمانی که برنامه آرشو را باز میکنید؛

 

وقتی روی “آرشو” ضربه بزنید؛

 

زمانی که شما انجام برخی از اقدامات در طول آرشو و غیره تکمیل یک بازی؛

 

چقدر طول می کشد با آرشو ارتباط برقرار کنید

 

برای تایید اینکه شما مجاز به استفاده از یک ویژگی محدود از برنامه آرشو هستید.

 

شناسه نصب برای سایر برنامه ها یا سایت ها در دستگاه شما قابل دسترسی نیست و شما را فراتر از برنامه آرشو پیگیری نمی کند. ما ID نصب را در هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمیگذاریم.

Log Data – وب سایت های آرشو

سیستم های ما به طور خودکار اطلاعاتی را که توسط دسترسی شما و استفاده از وب سایت های ما، از جمله اقدامات خاصی که توسط شما در این سرویس های آرشو انجام می شود، به طور خودکار ضبط و ذخیره می کند (به طور کل، “Log Data”). این ممکن است شامل اطلاعات مربوط به دستگاه شما، آدرس IP شما، نوع مرورگر، صفحاتی که بازدید می کنید، زمان صرف شده در صفحات و سایر آمارها باشد. ما از این اطلاعات استفاده می کنیم تا سرویس های آرشو را مناسب تر کنیم تا نیازهای کاربرانمان را برآورده کنیم و ارتباطات هدفمند را ارائه کنیم که از شما خوشحال است. ما همچنین می توانیم این اطلاعات به طور خودکار جمع آوری شده را به داده های شخصی پیوند دهیم (به عنوان مثال اگر یک درخواست تماس با ما ارسال کنید یا برای محاکمه آرشو ثبت نام کنید). ما همچنین می توانیم Log Data را به سیستم مدیریت ارتباط با مشتری اضافه کنیم.

 

ما از داده Log Data برای پیگیری شما در خارج از خدمات آرشو استفاده نمی کنیم

 

اطلاعات موقعیت جغرافیایی GPS

آرشو در حال حاضر هیچ اطلاعات GPS موقعیت ارائه شده توسط شما یا ما از ارائه دهندگان خدمات موقعیت مکانی دریافت نمی کند یا پردازش نمی کند. با این حال، ما ممکن است مایل به انجام این کار در آینده برای تنظیم خدمات آرشو که به کاربران در یک موقعیت جغرافیایی خاص ارائه می شود. اگر این مورد باشد، ما تنها پردازش داده های GPS را که برای شما رضایت خود را به شما دادیم، از قبیل موقعیت مکانی GPS که توسط شما ارائه شده است و یا از ارائه دهنده خدمات موقعیت مکانی GPS دریافت می کنیم، اما فقط تا زمانی که لازم است برای تحویل خدمات آرشو و / یا تا حدی که طبق قوانین قابل اجرا مجاز است.

چگونه آرشواز اطلاعات شما استفاده می کند؟

استفاده ما از داده های شخصی شما همیشه به صورت قانونی صورت می گیرد، زیرا برای انجام کار با یک قرارداد با شما ضروری است (به عنوان مثال برای انجام اقدام کاربری که درخواست کرده اید)، زیرا شما با استفاده از اطلاعات شخصی خود موافقت کرده اید (به عنوان مثال با عضویت در ایمیل)، یا به دلیل اینکه در منافع قانونی ما وجود دارد. به طور خاص، ممکن است از اطلاعات شما برای اهداف زیر استفاده کنیم:

 

ما را قادر به ارائه تمام ویژگی ها و قابلیت های سرویس آرشو و امکان استفاده از محتوای شما می کنیم.

 

شما را قادر به ایجاد و به اشتراک گذاری محتوای تولید شده توسط کاربر می کند.

 

برای ارائه محتوای شخصی و ارتباطات تبلیغاتی که از خدمات آرشو خوشحال می شوید؛

 

برای ارائه خدمات به مشتری در ارتباط با استفاده شما از آرشو، به عنوان مثال به روز رسانی سرویس، پاسخ به درخواست پشتیبانی؛

 

به طور کلی برای مدیریت، پشتیبانی، تجزیه و تحلیل، بهبود و توسعه خدمات آرشو از جمله به روز رسانی خودکار برنامه در دستگاه خود و شناسایی، جلوگیری و یا در غیر این صورت رسیدگی به تقلب، امنیت و یا مسائل فنی؛ و

 

در غیر این صورت در این سیاست توضیح داده شده است

کاربرانی که در اتحادیه اروپا قرار دارند

اگر ما هر یک از داده های شخصی خود را خارج از EEA انتقال (به عنوان مثال به پردازنده داده شخص ثالث واقع در خارج از EEA) ما تمام اقدامات منطقی لازم برای اطمینان از اینکه داده های شخصی شما با استفاده از پردازنده ها که مطابق با قوانین حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا . اگر از خدمات آرشو در هنگام خارج از EEA استفاده می کنید، اطلاعات شخصی شما ممکن است به کشورهای خارج از EEA (از جمله ایالات متحده) انتقال داده شود تا ما را قادر به ارائه این خدمات به شما نماییم. همانطور که آرشو برنامه شما برای استفاده در بین المللی در دسترس است ممکن است که هر گونه اطلاعات شخصی موجود در محتویات تولید شده توسط کاربر (به عنوان مثال تصویر شما) که در پلتفورم ما منتشر می کنید (مثلا با اتصال محتوای به کد یا به اشتراک گذاری یک GIF متحرک) ممکن است به طور خودکار توسط سرورهای ما به یک دستگاه، سرور یا سایر تجهیزات رایانه ای که در خارج از کشور از EEP استفاده می شود که در آن سطوح مختلف حفاظت از داده ها استفاده می شود.

 

با استفاده از خدمات آرشو شما به طور خاص رضایت خود را نسبت به نقل و انتقالات بین المللی که در این بخش ذکر شده است، ارائه می دهد

چه زمانی می تواند آرشو اطلاعات را بررسی کند؟

به غیر از مواردی که به صراحت در این خط مشی رازداری مطرح شده است و یا به موجب قانون یا الزامات قانونی مورد نیاز یا مجاز است، ما هیچگونه اطلاعاتی را که ما بدون رضایت شما ارائه می دهیم به اشتراک نمی گذاریم، فروش نخواهیم کرد.

 

ما ممکن است اطلاعات شما را به اشتراک بگذاریم یا با موارد زیر به اشتراک بگذاریم:

 

کاربران دیگر که در آن شما اجازه می دهید که اطلاعات عمومی شود؛

 

خدمات رسانه های اجتماعی شما را انتخاب می کنید برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با؛

 

هر شخص ثالثی که افشای آن ضروری است تا ما را قادر به ارائه خدمات آرشو از جمله ارائه دهندگان سرور (ها) نماید؛

 

شرکت های دیگر که ما برای ارائه خدمات از طرف ما استخدام کرده ایم ارائه دهندگان خدمات تجزیه و تحلیل و مدیریت ارتباط با مشتری؛

 

هر شخص ثالث که افشای آن برای حفاظت از حقوق، اموال یا ایمنی آرشو، کاربران آن و عموم مردم ضروری است. این شامل تبادل اطلاعات با سایر شرکت ها و سازمان ها برای حفاظت از تقلب و جلوگیری از هرزنامه می شود.

 

کاربران آرشو یعنی سازندگان و ناشران کد که می توانند اطلاعات مربوط به دستگاه شما و استفاده شما از برنامه آرشو را ببینند، اما فقط در شکل شناسایی نشده و جمع می شوند؛

 

ناشرکد که در آن شما انتخاب کرده اید که محتوای را به کد خود آپلود کنید.

 

هر فردی که افشای آن ضروری است تا ما را قادر به اجرای حقوق ما تحت این سیاست یا تحت شرایط استفاده ما قرار دهد؛

 

شرکای کسب و کار ما، که ممکن است شامل تبلیغات، نام تجاری و شرکای خرده فروشی برای ارائه خدمات خاص موجود در خدمات آرشو باشد که در رابطه با آن شرکا ارائه شده است. به عنوان مثال، این اطلاعات به شبکه های تبلیغاتی شخص ثالث اجازه می دهد تا، در میان سایر موارد، تبلیغات تبلیغاتی هدفمند را ارائه دهد که بر این باورند که شما علاقه مند هستید.

 

برای اطلاع از شرکای تجاری در مورد استفاده از خدمات آرشو و محصولات و خدماتی که از طریق خدمات آرشو در دسترس قرار گرفته است، به صورت آمار جمع آوری شده یا به طور غیرمجاز در یک قالب که شخصا شما را شناسایی نمی کند.

 

هر خریدار احتمالی آرشو، شرکت مادرش، یا خدمات آرشو یا هر بخشی از آن (نگاه کنید به زیر)؛

 

هر شرکت تابعه یا شرکت متعلق به آرشو یا هر شرکت تابعه از هر شرکت برگزاری چنین شرکتی برای استفاده توسط آنها در مطابقت با این سیاست حفظ حریم خصوصی؛ و

 

دیگر طرفهای خارجی (به عنوان مثال، مقامات قضایی یا نظارتی) برای پیروی از قانون و وظایف قانونی.

کنترل استفاده از اطلاعات شما

با ارائه اطلاعات خود، شما موافقت میکنید که از آن اطلاعات استفاده کنید که در این سیاست ارائه شده است. شما ممکن است رضایت خود را برای آرشو برای پردازش داده های شخصی خود را برای اهداف مستقیم بازاریابی در هر زمانی با اطلاع رسانی به ما در نوشتن (الزام به ایمیل) رضایت خود را.

 

شما همیشه می توانید از مجموعه جمع آوری داده های شخصی خود از آرشو در مطابقت با این سیاست استفاده کنید، با حذف برنامه آرشو از هر یک از دستگاه های خود و قطع استفاده از خدمات آرشو

 

تغییرات مالکیت و کنترل کسب و کار

آرشو ممکن است از زمان به زمان تجارت خود را گسترش دهد یا کاهش دهد و این ممکن است شامل فروش و / یا انتقال کنترل تمام یا بخشی از آرشو یا خدمات آرشو باشد. اطلاعات ارائه شده توسط کاربران، جایی که مربوط به هر بخشی از کسب و کار ما به طوری که انتقال، همراه با آن بخشی به عنوان یکی از دارایی های منتقل شده است. صاحب جدید یا حزب تازه کنترل، تحت شرایط این سیاست، مجاز به استفاده از اطلاعات برای اهدافی است که در اصل برای آرشو عرضه شده است.

 

ما همچنین حق ارائه اطلاعات کاربر شناسایی شده را به خریداران احتمالی چنین کسب و کار یا دارایی ها را افشا می کنیم.

 

لینک به خدمات غیر آرشو

خدمات آرشو ممکن است شامل پیوندهایی به وب سایت ها، میکروسیستم ها و دیگر خدمات آنلاین باشد که توسط اشخاص ثالث (یعنی کسب و کارهای غیر از آرشو) (به طور کل، «خدمات شخص ثالث») اداره می شوند. آرشو این خدمات شخص ثالث را کنترل نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها و یا اقدامات جمع آوری اطلاعات ندارد. این سیاست برای استفاده شما از خدمات شخص ثالث اعمال نمی شود.

 

لطفا شرایط و ضوابط و سیاست حفظ حریم خصوصی هر سرویس شخص ثالث را که انتخاب می کنید برای دسترسی به آنها را بررسی کنید، نحوه جمع آوری، استفاده و به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی خود و تعیین اینکه آیا و برای چه قصد از کوکی ها و فن آوری های مشابه استفاده می کنند، مشورت کنید. برخی از محتویات شخص ثالث موجود در سرویس های آرشو ممکن است به عنوان لینک هایی به وب سایت های شخص ثالث و همچنین هر گونه اطلاعاتی که آنها بر اساس کلیک شما بر روی این لینک جمع آوری می شوند، جمع آوری شده و با توجه به سیاست حفظ حریم خصوصی از آن شخص ثالث.

چگونه اطلاعات شخصیتان را حفظ کنیم؟

امنیت داده ها برای آرشو بسیار مهم است. ما اقدامات امنیتی فیزیکی، الکترونیکی و مدیریتی را به صورت تجاری به منظور محافظت از اطلاعات شخصی شما از دسترسی افراد غیر مجاز و جلوگیری از پردازش غیرقانونی، از دست دادن تصادفی، تخریب و آسیب، در نظر گرفته ایم.

 

به طور خاص، از موارد زیر استفاده می کنیم

 

اطلاعات ارسال شده توسط آرشو توسط رمزگذاری SSL / TLS به پایان می رسد در حالی که از سرور های خود را به سرور های ما منتقل می شود.

 

اطلاعات ذخیره شده در سرورهای ما توسط رمزگذاری، تأیید اعتبار کلید و فایروال محافظت می شود. اطلاعات شما تنها توسط کارمندان مجاز قابل دسترسی خواهد بود. این کارکنان موظف به حفظ محرمانه بودن تمام اطلاعاتی هستند که به آنها توجه می شود، مگر اینکه افشاء به صورت قانونی اجباری باشد یا برای انجام وظایف آنها ضروری باشد.

 

با وجود اینکه آرشواقدامات امنیتی فوق را با توجه به ماهیت ارتباطات آنلاین انجام داده است ما نمی توانیم 100٪ اطمینان از امنیت اطلاعات خود را تضمین نماییم و یا تضمین نماییم که داده های شخصی شما توسط شخصی غیر مجاز که تعیین می شود، به آن دسترسی نداشته، برای دور زدن اقدامات امنیتی ما.

 

چقدر طول می کشد که اطلاعات شخصیتان را حفظ کنیم؟

ما داده های شخصی خود را برای مدت زمان استفاده از خدمات آرشو و برای مدت معقولی پس از آن برای اهداف تهیه نسخه پشتیبان، بایگانی و / یا ممیزی یا تا زمانی که قانون در غیر این صورت نیازمند یا مجاز است، حفظ خواهیم کرد. از کجا انتخاب کردید که محتویات تولید شده توسط کاربر را به کد شخص ثالث آپلود کنیم، باید محتوای خود را در سرورهایمان ذخیره کنیم تا زمانی که شخص ثالث بخواهد به محتوا خود دسترسی داشته باشد، مطابق با هر قرارداد حقوقی شما یا آرشو ممکن است با آن حزب وارد شده باشد.

 

پروفایل کاربری که توسط ابزار اتوماسیون بازاریابی (Intercom) ایجاد شده است به صورت خودکار حذف می شود، در صورتی که کاربر برای 90 روز غیرفعال باشد.

چگونه می توانم اطلاعات شخصیتان را در اختیار شما قرار دهم؟

شما حق دارید یک کپی از هر یک از اطلاعات شخصی خود که توسط ما نگهداری می شود بپرسید (در صورتی که این اطلاعات در واقع توسط ما نگهداری می شود و ما می توانیم شناسایی کنیم). ما به طور معمول در پاسخ به درخواست شما به صورت رایگان ارائه می دهیم. با این وجود، ما حق پرداخت هزینه معقول را برای درخواستهایی که آشکارا بی اساس و یا بیش از حد هستند، بخصوص اگر تکرار شود و برای نسخه های بیشتر از همان اطلاعات رزرو، رزرو کنیم.

 

از شما خواهش میکنیم قبل از هر گونه اطلاعاتی که به شما داده اید، معیار هویت خود را ارائه دهید.

 

خصوصیات کودکان و فعالیت حفاظت از حریم خصوصی کودکان (COPPA)

این بخش از سیاست در صورتی اعمال می شود که هر سرویس آرشو از داخل ایالات متحده آمریکا یا هر کشور دیگری که نیاز به والدین دارد قبل از جمع آوری اطلاعات شخصی از کودک زیر 13 سال بدست آید.

 

آرشو آگاهانه اطلاعات شخصی را از کودکان زیر 13 سال جمع آوری یا درخواست نمی کند. خدمات آرشوو محتوای آنها عمدا به کودکان زیر 13 سال هدایت نمی شوند و کودکان زیر 13 سال را به عنوان مخاطبان اصلی هدف قرار نمی دهند. در این صورت یاد می گیریم که ما اطالعات شخصی را از یک کودک زیر 13 سال جمع آوری کرده ایم و این کودک در کشوری زندگی می کند که اجازه چنین مجموعه ای را بدون رضایت والدین مجاز نمی کند، ما این اطلاعات را در اسرع وقت حذف خواهیم کرد.

 

اگر والدین یا سرپرست قانونی آگاه شوند که فرزندشان زیر 13 سال با اطلاعات شخصی خود بدون رضایت قبلی والدین به ما داده است، لطفا با آدرس زیر تماس بگیرید و ما این اطلاعات را از فایل های ما حذف خواهیم کرد.

 

بنابراین ما می توانیم قوانین حفظ حریم خصوصی بین المللی را برآورده کنیم، ما می توانیم از صفحه نمایش های سن برای برخی از ویژگی های برنامه آرشو استفاده کنیم. ما هر فرد تاریخ تولد را ذخیره نمی کنیم.

توصیه های استفاده از آرشو برای کودکان

والدین و سرپرستان نیز باید آگاه باشند که خدمات آرشو یک سرویس عمومی عمومی هستند و انواع مختلفی از محتوا و تجارب را ارائه می دهند که بعضی از آنها ممکن است از طبیعت نامناسب برای کودکان جوان باشد. سرویس کد ما اجازه می دهد تا کاربران محتوای خود را با پیوند آن به کد و چاپ این کد در مواد فیزیکی (مثلا پوستر، کارت ویزیت، آگهی) را منتشر کنند. ZAPPAR هیچ نظارت بر این را ندارد و کد یک سیستم باز است که بدین معنی است که محتوای منتشر شده از طریق کد به طور بالقوه می تواند توسط هر کسی که از آرشو برای اسکن کد استفاده می کند دسترسی پیدا کند. اگر نگرانی دارید، ممکن است بخواهید از استفاده فرزندتان از برنامه آرشو استفاده کنید و آرشو توصیه می کند که فرزندتان اجازه استفاده از برنامه آرشو را ندهد، با برخی از مواد نمایش کد