هدایت خرید:

  1. ارتقاء فرکانس مصرف.
  2. افزایش در گیری مخاطب.
  3. می توان اطلاعات مرتبط با موضوع را در نقطه خریدو مصرف قرار دهید.

 مدیریت بهینه داده ها:

  1.  تجزیه و تحلیل داده ها در زمان واقعی. 
  2. درک بیشتر از مصرف کنندگان محصول با ارائه نتایج قابل اندازه گیری و ارزش افزوده بیشتر به مصرف کنندگان خود 

تیم آرشــو 

شامل طراحان،توسعه دهندگان،طراحان سه بعدی واستراتژیست های خلاقیت پروژه های واقعیت افزوده را با بالاترین کیفیت و خلاقانه ترین شکل ممکن به صورت کاملا کاربردی ارائه میدهد.

دسته بندی : بسته بندی

آرشـو در بسته بندی:

واقیعیت افزوده پتانسیل بی نظیری را برای برندهای تجاری جهت تغییر شکل بسته بندی محصولات خود و نحوه ارتباط آنها با مصرف کنندگان امروزی ارائه میدهد.در زمانی که بخش مارکتینگ شما بیش از هر زمان دیگری در تبلیغات دیجیتال هزینه می کند و کاربران از طریق موبایل به اینترنت وصل میشوند ،برند شما در کانال بازاریابی تلفن همراه بی تحرک نشسته است و بسته بندی های شما در سوپر مارکت ، خانه، دفتر و مراکز خرید تا به امروز خاموش نشسته اند.

در آرشــو ما با برندها و کسب و کارهای مختلف در تمام زنجیره ی تامین محصول و بسته بندی کار میکنیم تا با هم به یک درک مشترک درباره ی بهترین راه حل ها در مورد بسته بندی دیجیتال دست پیدا کنیم

 

در نهایت بهره گیری از واقعیت افزوده به عنوان یک پیشنهاد برای بسته بندی محصولات

شما میتواند به درک بهتر خواسته های مصرف کنندگان ،انتقال اطلاعـات بـه آنها و مزایای

دیگری برای مصرف کنندگان کمـک نماید.

 

آرشـــو در بسته بندی:

واقیعیت افزوده پتانسیل بی نظیری را برای برندهای تجاری جهت تغییر شکل بسته بندی محصولات خود و نحوه ارتباط آنها با مصرف کنندگان امروزی ارائه میدهد.در زمانی که بخش مارکتینگ شما بیش از هر زمان دیگری در تبلیغات دیجیتال هزینه می کند و کاربران از طریق موبایل به اینترنت وصل میشوند ،برند شما در کانال بازاریابی تلفن همراه بی تحرک نشسته است و بسته بندی های شما در سوپر مارکت ، خانه، دفتر و مراکز خرید تا به امروز خاموش نشسته اند.

در آرشــــو ما با برندها و کسب و کارهای مختلف در تمام زنجیره ی تامین محصول و بسته بندی کار میکنیم تا با هم به یک درک مشترک درباره ی بهترین راه حل ها در مورد بسته بندی دیجیتال دست پیدا کنیم

هدایت خرید:

  1. ارتقاء فرکانس مصرف.
  2. افزایش در گیری مخاطب.
  3. می توان اطلاعات مرتبط با موضوع را در نقطه خریدو مصرف قرار دهید.

 مدیریت بهینه داده ها:

  1.  تجزیه و تحلیل داده ها در زمان واقعی. 
  2. درک بیشتر از مصرف کنندگان محصول با ارائه نتایج قابل اندازه گیری و ارزش افزوده بیشتر به مصرف کنندگان خود 

تیم آرشــو 

شامل طراحان،توسعه دهندگان،طراحان سه بعدی واستراتژیست های خلاقیت پروژه های واقعیت افزوده را با بالاترین کیفیت و خلاقانه ترین شکل ممکن به صورت کاملا کاربردی ارائه میدهد.

در نهایت بهره گیری از واقعیت افزوده به عنوان یک پیشنهاد برای بسته بندی محصولات شما میتواند به درک بهتر خواسته های مصرف کنندگان ،انتقال اطلاعـات بـه آنها و مزایایدیگری برای مصرف کنندگان کمـک نماید.