مزایای استفاده از موبایل به عنوان رکن اصلی استراتژی رویدادهای شما:

  1. درگیری عمیق تر بازدید کنندگان.
  2. تجزیه و تحلیل اطلطاعات :با استفاده از اطلاعاتی که از بازخورد و تعامل مخاطبان بدست خواهید آورد می توانید داوری بهتری در مورد سرمایه گذاری خود در هر رویدادی که آن را ترتیب میدهید داشته باشید.
  3. ترکیب تجربه فیزیکال و دیجیتال و استفاده از محتوای سه بعدی باعث افزایش جذابیت و حضور طولانی مدت تر مراجعین و مخاطبین شما خواهد شد.

تیم آرشــو 

شامل طراحان،توسعه دهندگان،طراحان سه بعدی واستراتژیست های خلاقیت پروژه های واقعیت افزوده را با بالاترین کیفیت و خلاقانه ترین شکل ممکن به صورت کاملا کاربردی ارائه میدهد.

دسته بندی:ایونت ها

رویدادها(ایونت)

کنفرانس ها،ایونت ها،نمایشگاه های تجاری تعدادی از فعالیت هایی هستند کهدر بودجه های مارکتینگ شرکت ها گنجانده میشوند.

از طریق بهره گیری از واقعیت افزوده از طریق تجربیات فیزیکی میتوان به درگیری بیشتر مخاطب و بازدید کنندگان ،به اشتراک گذاری در فضای سوشیال و تولید اطلاعات بیشتر دست یافت.

 

رویدادها(ایونت)

کنفرانس ها،ایونت ها،نمایشگاه های تجاری تعدادی از فعالیت هایی هستند که در بودجه های مارکتینگ شرکت ها گنجانده میشوند.

از طریق بهره گیری از واقعیت افزوده از طریق تجربیات فیزیکی میتوان به درگیری بیشتر مخاطب و بازدید کنندگان ،به اشتراک گذاری در فضای سوشیال و تولید اطلاعات بیشتر دست یافت.

مزایای استفاده از موبایل به عنوان رکن اصلی استراتژی رویدادهای شما:

  1. درگیری عمیق تر بازدید کنندگان.
  2. تجزیه و تحلیل اطلطاعات :با استفاده از اطلاعاتی که از بازخورد و تعامل مخاطبان بدست خواهید آورد می توانید داوری بهتری در مورد سرمایه گذاری خود در هر رویدادی که آن را ترتیب میدهید داشته باشید.
  3. ترکیب تجربه فیزیکال و دیجیتال و استفاده از محتوای سه بعدی باعث افزایش جذابیت و حضور طولانی مدت تر مراجعین و مخاطبین شما خواهد شد.

    تیم آرشــو 

    شامل طراحان،توسعه دهندگان،طراحان سه بعدی واستراتژیست های خلاقیت پروژه های واقعیت افزوده را با بالاترین کیفیت و خلاقانه ترین شکل ممکن به صورت کاملا کاربردی ارائه میدهد.